Pingstförsamlingen Gnosjö
Januari 2023

v. 52
1 17:00 Gudstjänst med vittnesbärd
Stefan Lindgren
Sång av Filippa Hedenborg till ackompanjemang av Joakim Adriansson
v. 01
3 ti 19:00 Hemgrupp
Vi träffas i hemmen för bön
8 10:00 Lek i Fabriken
SSK har lek i fabriken plus fika. samling i kyrkan för gemensam gång till fabriken
10:00 Gudstjänst
Stefan Lindgren
Joakim Adriansson med team
v. 02
10 ti 19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
12 to 18:00 Ledarträff för alla barn och ungdomsledare
15 10:00 Gudstjänst
Stefan Lindgren
Anneli Hedenborg
Nattvard
11:30 Årsmöte
Efter Gudstjänsten
v. 03
17 ti Ekumeniska böneveckan under vecka 3
10:00 Ekumenisk bön
Gnosjö församlingshem
18 on 18:30 Ekumenisk bön
Gnosjö kyrka
19 to 18:30 Ekumenisk bön
Gnosjö församlingshem
20 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
21 10:00 Ekumenisk bön
Gnosjö Församlingshem
22 11:00 Ekumenisk Mässa
Gnosjö kyrka
OBS. Ingen Söndagsskola
v. 04
24 ti Församlingens bönevecka under vecka 4
19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
25 on 18:00 Onsdraget PLUS
För dig som går i år 4 och uppåt. Vi träffas i Pingstkyrkan.
18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Årsmöte
26 to 19:00 Bön i kyrkan
27 fr 15:00 Dagledigträff
Torsten Gunnarsson gästar oss.
19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
28 18:00 Bön i kyrkan
29 10:00 Gudstjänst
Stefan Lindgren
Alma Bäckrud med flera
Söndagsskola
14:00 Bäckgården
15:00 Rosendal
v. 05
31 ti 15:30 Läxhjälp i fabriken
Hjälp med att förstå läxan.
19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.