Pingstförsamlingen Gnosjö
November 2023

v. 44
5 10:00 Gudstjänst
Ingemar Karlsson
Alma Bäckrud m.fl. sjunger & spelar
Nattvard
v. 45
7 ti 19:00 Kraftkällan/Cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
10 fr Onsdraget övernattning
12 10:00 Gudstjänst
Gabriel Reinwalds
Jocke med Team
v. 46
14 ti 19:00 Kraftkällan/Cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
17 fr 19:00 ungdomsmöte i fabriken
Missionsbåten Shalom kommer och representerar
19 10:00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan med Marås och Missionskyrkan
Shalomsbåtens representanter
v. 47
21 ti 19:00 Kommunbön
Bön För våran kommun
24 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
26 10:00 Församlingsmöte
Direkt efter Gudstjänsten
10:00 Gudstjänst
Stefan Lindgren
v. 48
27 18:00 Film på Hammargården
Filmen Frikyrkans historia visas. Fri entré!
28 ti 19:00 Kraftkällan/Cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.