Pingstförsamlingen Gnosjö

Lyckeborg

Lyckeborgs Förskola är en fristående förskola som drivs av Gnosjö Pingstförsamling. Vi finns i en villa bredvid Pingstkyrkan. Vi flyttade till dessa lokaler i februari 2014.
Vi har en stor gård med plats för mycket lek och lärande!

Vi arbetar precis som alla andra förskolor med förskolans läroplan, Lpfö 98/16, som grund.

Vi vill dessutom låta barnen få möjlighet att ta del av vårt kristna kulturarv genom att t.ex:
- lyfta fram de kristna högtiderna
- sjunga kristna barnsånger
- be bordsbön
- berätta Bibelns mest kända berättelser
- i vårt bok- och musikutbud ge möjlighet för barnen att välja böcker/musik
med kristet innehåll

kyrkans-lokaler-2.JPG

Barnen är i åldrarna 1-6 år, och de är hos oss de tider som föräldrarna jobbar. Deltidsbarnen eller "15-timmarsbarnen" har just 15 timmar i veckan om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa.

Platser fördelas ur den kommunala kön och om man önskar en plats på Lyckeborg kontaktar man Gnosjö kommun.
Du når placeringsassistent Kerstin Sveningsson på telefon 0370-331151, eller med e-post: kerstin.sveningsson@edu.gnosjo.se

Vår kontaktperson från Gnosjö kommun är: Gunilla Andersson, 0370-331156.I september 2017 genomförde Gnosjö kommun en kvalitetskontroll av vår förskola. Efter den fick vi detta utlåtande:
Lyckeborgs förskola känns välkomnande och har ett engagerat bemötande mot barnen. Både inne- och utemiljön inbjuder till lek. Verksamheten leds av en förskolelärare tillika förskolechef. Verksamheten planeras utifrån Förskolans läroplan och har genomtänkta mål.
Förskolenkätens vårdnadshavardel visar ett mycket gott betyg till förskolan inom alla sex områden.

Utifrån helheten är bedömningen att verksamheten håller en godkänd kvalité utifrån förskolans styrdokument.
Gnosjö 20170904
Camilla Hansson, Gnosjö kommunVill du komma och hälsa på för att se hur vi har det är du välkommen att höra av dig till oss för att boka en tid som passar dej och vår verksamhet.
Tel.nr: 0370-91039
e-post: lyckeborg@gnosjo.pingst.se