Pingstförsamlingen Gnosjö

Lyckeborg

Lyckeborgs Förskola är en fristående förskola som drivs av Gnosjö Pingstförsamling. Vi finns i en villa bredvid Pingstkyrkan. Vi flyttade till dessa lokaler i februari 2014.
Vi har en stor gård med plats för mycket lek och lärande!

Vi arbetar precis som alla andra förskolor med Förskolans läroplan, Lpfö 18, som grund.
I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Måluppfyllelse i förskolan, står det: "Undervisningen vid alla förskolor ska vara ickekonfessionell vilket innebär att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. I en fristående förskola med konfessionell inriktning är det till exempel möjligt att anordna frivilliga bönestunder och att ha religiösa symboler i inredningen. Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn och förskolan kan aldrig kräva att barnen deltar i konfessionella inslag." (sid. 9)

Vi vill låta barnen få möjlighet att ta del av vårt kristna kulturarv genom att t.ex:
- lyfta fram de kristna högtiderna
- sjunga kristna barnsånger
- be bordsbön
- berätta Bibelns mest kända berättelser
- i vårt bok- och musikutbud ge möjlighet för barnen att välja böcker/musik
med kristet innehåll

kyrkans-lokaler-2.JPG

Vill du komma och hälsa på för att se hur vi har det är du välkommen att höra av dig till oss för att boka en tid som passar dej och vår verksamhet. Om ni sedan vill ställa er i kö gör ni det via Gnosjö kommuns kösystem. Vi räknar alltid med två veckors inskolning för att ge både barn och föräldrar möjlighet till en lugn inskolning för att bygga upp förtroende och tillit till både barn och personal på förskolan.
Tel.nr: 0370-91039
e-post: lyckeborg@gnosjo.pingst.se

83B5022C-99A9-4AD3-8416-40D2220EED14.png

Vi använder oss av Tyra-appen för dokumentation av barnen och i viss kontakt med er föräldrar. Du kan klicka på bilden ovan så får du lite mer information om den.