Pingstförsamlingen Gnosjö

Fabriken

Fabriken är en gammal gjut- och svarvindustri som vi i Pingstkyrkan har byggt om till sporthall och café. Adress: Hembygdsvägen 4.

Vad som händer på Fabriken finns under fliken Verksamhet.

Detta gäller för Fabriken…

• Fabriken står till förfogande för församlingens aktiviteter och grupper i första hand.
• På ledig tid kan församlingsmedlemmar låna lokalen för fest eller sport. Om man vill gå dit spontant måste man först kontakta Gabriel Reinwalds som är ansvarig för utlåningen. Tel. 070-722 97 96.
Om det är barn från församlingen måste det finnas en ansvarig vuxen som ser till att lokalerna lämnas i ett ordnat skick.

• Hallen kan fortfarande lånas ut till sportaktiviteter för de som inte är medlemmar men då måste det vara en församlingsmedlem som aktivt deltar i aktiviteten regelbundet och inte bara bokar med sitt namn.
Syftet med detta är att det ska finnas en koppling till församlingen. Varje medlem som aktiverar sig på det sättet, ska vara medveten om att man representerar församlingen och strävar efter att i förlängningen få möjlighet att berätta om sin tro. Vi ser Fabriken som ett redskap som ska brukas för det som den är tänkt.

• Vi tar inte ut någon avgift när Fabriken lånas ut men det är fritt för den som lånar att ge en gåva till verksamheten.

//Styrelsen