Pingstförsamlingen Gnosjö

Mission

Hjälpsändning Vår önskan med vårt missionsarbete är att göra Kristus känd. Det gör vi genom att stödja nationella evangelister som kan berätta vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Genom att engagera oss i sociala projekt, vill vi visa omsorg om den som har det svårt, för vi tror att en levande tro leder till gärningar. Vi har själva fått för att dela med oss.

Matteus 28:19-20

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut.