Pingstförsamlingen Gnosjö
Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt
v. 13
1 09:00 Ekumenisk ledarfrukost
Spara i din kalender
2 10:00 Gudstjänst
Rolf Reinwalds
Nattvard
Söndagsskola
Spara i din kalender
v. 14
3 17:00 Arbete på kyrka och lyckeborg
Anmäl till Christer Bäckrud
Spara i din kalender
4 ti 18:00 Påskvandring
Påskvandring
FÖR ALLA
Spara i din kalender
5 on 18:00 Onsdraget PLUS
För dig som går i år 4 och uppåt. Vi träffas i Fabriken
spökboll och trashockey
Spara i din kalender
18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Isaberg Lekplats
Spara i din kalender
6 to 19:00 Getsemane
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Gabriel Reinwalds
Påskkör
Spara i din kalender
v. 15
11 ti 19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Söndagsskola
Spara i din kalender
v. 16
18 ti 19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
Spara i din kalender
19 on 18:00 Onsdraget PLUS
För dig som går i år 4 och uppåt. Vi träffas i Pingstkyrkan.
Brännboll och utelekar
Spara i din kalender
18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Bibelbingo
Spara i din kalender
20 to 18:00 samling inför kommunbönen
En samling för de som vill engagera sig i Kommunbönen
Spara i din kalender
19:00 Kommunbön i Saron Marås
Samlas för att be för kommunen
Spara i din kalender
21 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Söndagsskola
Lovsångsteamet Prisa
Spara i din kalender
v. 17
25 ti 19:00 Kraftkällan / cellgrupp
Bibel och bön tillsammans.Varje första tisdag i månaden har vi istället cellgrupper - bön i hemmen.
Spara i din kalender
26 on 18:00 Onsdraget PLUS
För dig som går i år 4 och uppåt. Vi träffas i Pingstkyrkan.
Fångarna på fabriken
Spara i din kalender
18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Frisbeegolf
Spara i din kalender
28 fr 15:00 Dagledigträff Missionkyrkan
Lasse Svensson Åsenhöga
Spara i din kalender
19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Lovsångsteam
Nattvard
Söndagsskola
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt