Pingstförsamlingen Gnosjö
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
2 10:00 Gudstjänst
Stefan Lindgren
Emma Ljunggren Leder lovsång
Nattvard
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskolan
Spara i din kalender
12:00 Församlingsmöte
Direkt efter Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 40
4 ti 19:00 Kvällsbibelskola
Leif Carlsson
Israel - Dåtid, Nutid, Framtid
Israels födelse och tidiga historia
Spara i din kalender
5 on 18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Tårttävling
Spara i din kalender
7 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
8 18:00 Ledaraktivitet
En gemenskapskväll för alla barn och ungdomsledare i församlingen
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Daniel Bäckrud
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskolan
Spara i din kalender
v. 41
11 ti 19:00 Kvällsbibelskola
Leif Carlsson
Israel - Dåtid, nutid, framtid
Från ett liv i förskingring till en egen stat
Spara i din kalender
12 on 18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3.
Bad i töllstorp. Hämtas och lämnas där
Föräldrar får gärna vara med
Spara i din kalender
14 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
15 17:00 Ek. Helg Gudstjänst
Cornelia Forsberg
Annelie Hedenborg
Spara i din kalender
19:00 Ek. Helg Gudstjänst
Cornelia Forsberg
Annelie Hedenborg
Spara i din kalender
16 10:00 Ek. Helg Gudstjänst
Gabriella Enbom
Annelie Hedenborg
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskolan
Fabriken
Spara i din kalender
v. 42
18 ti 19:00 Kvällsbibelskola
Leif Carlsson
Israel - Dåtid, nutid, framtid
Antisemitism och förföljelser
Spara i din kalender
19 on 18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Bibelbingo
Spara i din kalender
21 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
23 10:00 Familje Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 43
25 ti 19:00 Kvällsbibelskola
Leif Carlsson
Israel - Dåtid, nutid, framtid
Församlingen och Israel
Spara i din kalender
26 on 18:00 Onsdraget
För dig som går i f-klass - år 3. Vi träffas på Fabriken, Hembygdsvägen 4.
Fångarna på fortet
Spara i din kalender
28 fr 19:00 ungträff
Bibelstudium och träff för 13-22
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Rolf Reinwalds
Johanna Reinwalds med Team
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskolan
Spara i din kalender
v. 44
31 Gnohack
Lan i Fabriken från mån till ons
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt