Pingstförsamlingen Gnosjö

Ukraina

D43B8B0D-2973-4E65-8081-B21AE3B676D5.jpg

Församlingens engagemang i Ukraina.

Ukraina Ukraina är Europas näst största land med nästan 46 miljoner invånare.

Barnhem

Gnosjö pingstförsamling har sedan 1992 haft regelbundet hjälparbete i Chernivtsi i sydvästa Ukraina. Det började med att vi fick kontakt med ett internat för handikappade pojkar. Hemmet var i det värsta skick man kan tänka sig. Vi upplevde att det handlade mer om förvaring än omhändertagande. Mycket arbete har lagts ner på att renovera golv, toalett- och duschutrymmen. Kläder och leksaker är exempel på annat som förmedlats. Det svåraste har ändå varit att försöka ändra på personalens inställning till barnen. Att kunna se dem som barn med speciella behov. Efter många år av enträget arbete har ändå en stor förändring skett.

Cancersjukhuset

Stora insatser har också gjorts på ett cancersjukhus i staden. Vi har haft förmånen att köra många hjälpsändningar med sjukvårdsmaterial och utrustning dit. Satsningar på utbildning och utbyte av erfarenhet är en annan sida av arbetet. Kontakter har därigenom skapats med läkare och annan personal från Ryhovs sjukhus i Jönköping, som vid ett par tillfällen varit med på en resa. Vår önskan är, att inte bara lindra nöden tillfälligt utan att förändra i ett längre perspektiv. Att inspirera människor att själva ta tag i sin situation och se möjligheter. Jämsides med detta vill vi visa på en levande tro som förändrar människors liv.

Församling

Många transporter med begagnade kläder har gått till pingstförsamlingen i Chernivtsi. Detta är medel för att hjälpa behövande människor på landsbygden och att kunna nå ut med evangelium. Även om mycket har blivit bättre i Ukraina under åren, finns det stora skillnader och många lever under svåra förhållanden. Ett stort antal barnbiblar har vid flera tillfällen köpts in för att delas ut i skolor. Vi tror att den sådden kommer att ge en skörd. Församlingen i Chernivtsi är engagerade i socialt arbete där vi också får vara med och ge ekonomiskt stöd. Många goda vänskapsband som knutits genom åren, berikar verksamheten mycket. Vår församling kör regelbundet hjälptransporter till Chernivtsi två gånger om året.