Pingstförsamlingen Gnosjö

Moldavien

D43B8B0D-2973-4E65-8081-B21AE3B676D5.jpg

Församlingens engagemang i Moldavien

Karta-moldavien.jpg Moldavien, stat i sydöstra Europa med 4,1 miljoner invånare.

Kontaktförsamling

Pingstförsamlingen i Gnosjö är kontaktförsamling för Moldavien. Vänskap och goda relationer präglar samarbetet mellan församlingen och pingstunionen i Moldavien.

Vi har sedan många år tillbaka haft Moldavien som förbönsområde. Det ledde till att kontakter knöts när Sovjetrepubliken föll samman. Första besöket i landet gjordes 1992 och vi fick då se den enorma fattigdomen och nöden som rådde. Vi upplevde då ett ansvar att försöka göra något för människorna där. Åtskilliga hjälpsändningar har skickats iväg.

Pingstunionen i Moldavien drivs av en stark vision att evangelisera landet. Man har under flera år upplevt en väckelse som gjort att församlingarna har vuxit snabbt och nya församlingar har kunnat bildas. Man har svårt att hinna utbilda ledare för att täcka behovet. Det råder ett stort behov av ekonomiskt stöd till evangelister och pastorer som arbetar för att plantera församlingar i nya områden. Därför stöder vi flera nationella pastorer.

Idag råder religionsfrihet i landet. Man får fritt evangelisera och ordna möteskampanjer.

Pingstunionen

Viktor Pavlovski Victor Pavlovski, biskop i pingstunionen, talar om det ansvar ledarna känner inför detta faktum. Man kommer ihåg hur deras företrädare riskerade att hamna i fängelse för att berätta om sin Frälsare. Det driver dem att göra allt de kan medan tid är.

Moldavien är det fattigaste landet i Europa. Det råder stor arbetslöshet, svåra sociala förhållanden till följd av en stor alkoholkonsumtion. En mycket stor del av den arbetsföra befolkningen befinner sig utomlands för att arbeta. Det gör att problemen blir stora för barnen och för de gamla.

Därför bedriver pingstunionen ett stort socialt arbete för barn, ungdomar och gamla. Man har skola, barnhem, ålderdomshem och flera platser där gatubarn får mat och lite undervisning. De har också en treårig bibelskola för att utbilda pastorer. Trots all nöd, är Moldavien ett land att besöka för att bli inspirerad till tjänst.