Pingstförsamlingen Gnosjö

Församlingens historia

I vårt land gick en speciell väckelse fram under 20 - 30 talet – Pingstväckelsen. Gnosjötrakten var inget undantag. Det bildades dock ingen församling i Gnosjö under den här tiden.

 • 1930 började en grupp bestående av Hartvig Bäckrud, Edit Bäckrud,
  Ellen Borg och Valfrid Karlsson att samlas i de olika hemmen.
  De hade svepts med av väckelsen och blev medlemmar i pingstförsamlingen i Värnamo.

 • 1934 bildades i Gnosjö en bönegrupp som då bestod av ett 20-tal personer. Man samlades i en del av en verkstad, ägd av Valfrid Karlsson. Denna hade iordningställts till möteslokal. Arbetet växte dock och man behövde bättre lokaliteter. • 1938 tog man ett stort steg när man köpte en tomt vid Kapellgatan och byggandet av Filadelfia kunde påbörjas. Året därpå invigdes den nya kyrkan och gruppen bestod nu av ett 30-tal medlemmar. • 1946 övergick man till att tillhöra pingstförsamlingen i Hillerstorp från att tidigare ha varit en utpost till Värnamo.

 • 1948 - så äntligen! Den 14 november bildades Gnosjö Filadelfiaförsamling. Den nybildade församlingen bestod av 49 medlemmar. Föreståndare blev Bror Dahlevi.
Under kommande årtionden växte både församlingen och verksamheten. Den gamla kyrkan började kännas mer och mer trångbodd. Och man tog ett beslut att köpa in "Svensk skruv-tomten" (gamla bobin-fabriken). Lördagen den 5 april 1975 var ett hundratal personer samlade för att ta det första spadtaget till den nya kyrkan. Arbetet med kyrkbygget fortskred sedan sakta men säkert. • 1977 – den 24 april, var det en stor högtidsdag i församlingens historia. Glädjen var högt i tak när den nya Pingstkyrkan invigdes. Nu hade man äntligen fått en betydligt mer rymlig, ändamålsenlig och modern kyrka. Församlingen bestod nu av 164 medlemmar. • 1988 startades församlingens förskoleverksamhet – Lyckeborgs minidagis, som det hette då, var under 1997 - 2013 inrymt i Pingstkyrkans lokaler och flyttade i februari 2014 in i villan bredvid Pingstkyrkan. I och med den nya läroplanen som kom 1998 bytte vi namn till Lyckeborgs Förskola. • 1998 – efter ca ett års renoveringsarbete – fick kyrkan en rejäl inre ansiktslyftning för att möta morgondagens behov och möjligheter.

Idag har församlingen ca 170 medlemmar och det är med tacksamhet till Gud som vi kan se tillbaka på vår historik. Även om det bara är några krassa milstolpar staplade på varann anar man en Gud som leder och i högsta grad bryr sig om sitt verk. Men det är inte endast en tacksamhetens tillbakablick utan lika mycket en avspark in i en ny verksamhetsperiod mot nya mål och nya segrar.