Pingstförsamlingen Gnosjö

Vad vi tror på!

Det här tror vi på

GUD
Det finns bara en Gud. Han är evig och hela universums skapare.
Gud är treenig, fadern, sonen och den helige ande.

MÄNNISKAN
Alla människor är skapade av Gud till sin avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

BIBELN
Hela Bibeln är Guds ord till alla människor.
Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant och oföränderligt.

FRÄLSNINGEN
Vi tror att alla människor syndar mot Gud och att alla därför behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser.
Jesus tog alla våra synder på sig, dog på Golgata kors och uppstod på tredje dagen.
Jesus är den ende frälsaren, endast genom honom kan människan få förlåtelse från synden och därmed kontakt med Gud igen.

DOPET
Dopet bekräftar att Jesus Kristus är Herre i varje troendes liv.
Vi praktiserar dopet genom nedsänkning.

ANDEN
Vi tror på dopet i den Helige Ande. Alla troende har del av Guds Ande.
Att bli döpt i den Helige Ande är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett liv i kärlek och vara ett vittne för Jesus. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor. Vi tror att Anden ger människor gåvor att betjäna sina medmänniskor. Vi tror att Andefyllda kristna bär andlig frukt så som kärlek, glädje, frid, tålamod.

FÖRSAMLINGEN
Församlingen är de kristnas gemenskap. Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse.
Församlingens uppdrag är att göra Jesus känd i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar.

TIDENS SLUT
Vi tror att Jesus ska komma tillbaka till jorden, för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv i himmelen för den som bekänner Jesus som sin Herre och frälsare.