Pingstförsamlingen Gnosjö

Ord från pastorn

Guds väldiga kraft!

Pastorn har ordet..
Det känns härligt att kunna fira gudstjänst igen i vår kyrka. Nu får vi tro och hoppas på att det inte blir några bakslag under hösten. Ett bibelord som kom till mig under sommaren var bibelordet från Habackuk 2:1 ”Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig” Vi behöver profeter som ser det ingen annan ser. Jag vill inte gå tillbaka till det som förr har varit, utan jag vill se en nystart, ett nytt skeende bryta fram i vår församling. Vad är det vi längtar efter? Vad är det som drar oss till kyrkan? Är det verksamheten eller är det vår längtan efter Guds närvaro? För det är Jesu närvaro som förändrar allt, utan han närvaro är vi en kyrka som är på väg utför. Jag längtar efter mer av Gud i vårt församlingsliv, där hans närvaro får prägla och genomsyra allt det vi gör. När våra gudstjänster är laddade av gudsnärvaro ger vi människor en chans att få möta Jesus till frälsning, helande och befrielse. Låt oss tillsammans be om att Guds rike får manifestera sig mitt ibland oss.

Gud välsigne dig!
Stefan Lindgren, Pastor i Gnosjö pingstförsamling

22178EB7-7C50-44E7-B9EE-454EE91FD21B.jpg