Pingstförsamlingen Gnosjö

Klagomål

Om Du som förälder har synpunkter på Lyckeborgs Förskolas verksamhet vill vi uppmuntra till att du, om möjligt, tar upp synpunkter/klagomål på verksamheten eller vår personal direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med Anneli Hedenborg som är rektor för förskolan.

Därefter diskuterar berörd personal klagomålet för att alla ska kunna ge sin syn på sakfrågan. Anneli Hedenborg ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar. Denna uppföljning har vi som mål att ha tillsammans med dig som förälder för att hålla en öppen dialog.

Är du inte är nöjd efter detta eller om ovan föreslagna gång inte är tillämplig kan du fylla i en klagomålsblankett som du kan hämta på vår anslagstavla eller kan skriva ut från vår hemsida. Blanketten kan lämnas till Anneli Hedenborg som sedan vidarebefordrar den till styrelsen för Lyckeborg. Du kan också skicka den till Pingstkyrkan på angiven adress eller lägga den i Pingstkyrkans postlåda (vid sidan av kyrkan).

Styrelsen tar upp frågan vid kommande månads möte och återkommer med svar till dig efter det alternativt kallar till ett möte.

Samtliga samtal dokumenteras. Likaså arkiveras alla klagomålsärenden.

Öppna blanketten här!