Pingstförsamlingen Gnosjö

Personal

B4AC7711-B32B-4152-A871-BD5BCFEA8585.jpg

Anneli Hedenborg jobbar 85 procent och är legitimerad förskollärare och är rektor och skolchef på Lyckeborg., Hon har tidigare arbetat inom olika grenar av kommunens barnomsorgsverksamhet och varit på Lyckeborg sedan 1995.

Sofie.jpg

Sofie Holmgren är legitimerad förskollärare och har arbetat på Lyckeborg sedan 2007. Hon har en anställning på 80%.

Maria.jpg

Maria Toftgård är barnskötare och har tidigare arbetat på förskola i mer än 30 år i Gnosjö kommun. ”Mia” har en grundtjänst på 50 % men arbetar f.n. 65% och började arbeta hos oss i februari 2020.

Sara.jpg

Sara Karlsson började i augusti 2012 hos oss och arbetar 100 procent. Hon är anställd som barnskötare.

Sandra.jpg

Sandra Ling började arbeta som resurspedagog hos oss i augusti 2021. Detta kombinerar hon med sitt arbete som pastor i Marieholmsbruks Pingstförsamling.

Samtlig personal på förskolan har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Foto: Lina Johansson