Pingstförsamlingen Gnosjö

Personal

B4AC7711-B32B-4152-A871-BD5BCFEA8585.jpg

Anneli Hedenborg jobbar 85 procent och är legitimerad förskollärare och är rektor och skolchef på Lyckeborg., Hon har tidigare arbetat inom olika grenar av kommunens barnomsorgsverksamhet och varit på Lyckeborg sedan 1995.

Lyckeborg-136.jpg

Sofie Holmgren är legitimerad förskollärare och har arbetat på Lyckeborg sedan 2007. Hon har en anställning på 80%.

Lyckeborg-130.jpg

Maria Toftgård är barnskötare och har tidigare arbetat på förskola i mer än 30 år i Gnosjö kommun. ”Mia” har en grundtjänst på 50 % men arbetar f.n. 65% och började arbeta hos oss i februari 2020.

Lyckeborg-126.jpg

Sara Karlsson började i augusti 2012 hos oss och arbetar 100 procent. Sedan mars 2023 är hon legitimerad förskollärare.

Lyckeborg-135.jpg

Sandra Ling började arbeta som resurspedagog hos oss i augusti 2021. Detta kombinerar hon med sitt arbete som pastor i Marieholmsbruks Pingstförsamling. Sandra har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn i olika församlingar samt under Nyhemsveckan.

Lyckeborg-133.jpg

Helene Gustafsson är anställd resurspedagog sedan augusti 2023. Hon har tidigare vikarierat på 7-9 i grundsärskolan på Bäckaskolan innan hon flyttade till Tranås där hon arbetade som elevassistent och resurspedagog i en högstadieskola.

Samtlig personal på förskolan har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Foto bild 1: Lina Johansson
Foto bild 2-6: Linus Åkerlund